Dansk Engelsk

Dispergeringsskiver

 

Velegnet til: Oprøring, findeling og dispergering

 

Dissolverskiver  Dispergeringsskiver bruges i processer, hvor der ønskes en rivning af produktet,  
  eller hvor pulver ønskes oprørt i væske, uden at der opstår klumper.

  Skiven skal køre med høj periferihastighed, og derved opnås en effektiv 
  findeling/dispergering af produktet.

  Dispergeringsskiver findes i to typer: Type ZA med udvendige tænder, og type ZE 
  med indvendige tænder.

  Udvendige tænder benyttes i fastopstillede procesanlæg. Indvendige tænder 
  benyttes i anlæg hvor rørekar eller røreværk er mobile, da skivekransen fungerer 
  som beskyttelse.

Se datablad for type ZA

Se datablad for type ZE