Dansk Engelsk

Flowpropeller

Velegnet til: Turbulensfri omrøring og til at holde produktet homogent.

 

 
Flowpropel  PIL-MIX flowpropel udmærker sig ved en meget høj cirkulation pr. 
  kW.

  Flowpropellens blade er udformet med henblik på at opnå samme 
  flow over hele bladets længde. Dette medvirker til at undgå 
  turbulens.

  Propellen giver med sit aksiale flow og store pumpeeffekt en 
  effektiv omrøring, der forhindrer sedimentering.

Flowpropeller bruges i lav- og mellemviskose produkter med en viskositet op til ca 10.000 mPas (cP).

Se datablad