Dansk Engelsk

Hvad er en statisk mixer

Hvad er en statisk mixer.

En Statiflo statisk mixer er en simpel rørledningskomponent, som i mange tilfælde kan betragtes som et moderne alternativ til en tank med traditionel mekanisk omrører. Statiflo mixeren monteres normal i proceslinien som en rørstykke med flange- eller gevindtilslutninger, hvor den så kontinuerligt og effektivt blander alle kombinationer af væsker, gasser, faststoffer og opslæmninger, som passerer den.

De patenterede Statiflo mixerelementer sidder fikseret i røret og det er således kun produktet i rørstrækningen, som bevæger sig. Blandingsintensiteten kan fastsættes ved at variere antal, type og størrelse af mixerelemeneter for derved at opnå den nødvendige blanding, opholdstid eller grad af stempelstrømning (plug flow). Den eneste krav til at den statiske mixer fungerer er at mediet/medierne kan pumpes gennem mixeren. Der kan håndteres medier med viskositeter fra 0,01 til 11 millioner mPas. Mixere kan udføres i rørstørrelser med diameter fra 5 mm op til 3000 mm i alle tilgængelige materialer og i henhold til alle Internationale standarder og kvalitetssikringssystemer.                                         

                             

Statiflo kanalmixer

Statiflo serie 900 kanalmixere sikrer komplet blanding i åbne kanaler og der opnås lave Cov-værdier (Variationsbredde) med et tryktab på kun få millimeter væskesøjle. Uafhængige tests har vist at Statiflo kanalmixere sikrer den mest effektive form for statisk mixning. Dette gør dem ideelle for indblanding/dosering af fældningskemikalier og resulterer i optimalt forbrug af kemikalier og væsentlige besparelser på kemikalier.

                                     


7 m bred og 5 m høj Statiflo Kanalmixer installeret på et Engelsk vandbehandlingsanlæg.

Enheden er designet til at blande 4 strømme af råvand fra reservoirer ved et samlet flow på 25.875 m3/h.