Dansk Engelsk

Marine propeller

Velegnet til: Suspensioner og homogenisering.

 

Marinepropeller  PIL-MIX marinepropeller er udviklet med henblik på at opnå størst 
  udnyttelse af den mekaniske kraft i væsken.

  Propellens blade er udformet på en sådan måde, at væsken hurtigt 
  flyttes væk fra bladet, uden at der opstår kavitation.

  Dette medfører en langt større pumpevirkning og cirkulations- mængde.

Marinepropeller er specielt velegnede til lav- og mellemviskose produkter - altså ved viskositeter op til ca. 5.000 mPas (cP).

Se datablad