Dansk Engelsk

Statiflo

STATISKE MIXERE – PROCEDURER FOR DIMENSIONERING

ANVENDELSESOMRÅDER

Der er mange applikationer og industrier, hvor statiske mixere med fordel kan anvendes til at opnå et givet procesresultat. Disse kan imidlertid opdeles i følgende hovedgrupper:

Turbulent Blanding:

Dette er den mest almindelige applikation, hvor to eller flere strømme blandes sammen. For at opnå turbulent strømning skal Reynolds tal (som hovedsageligt er en funktion af viskositeten) ligge over 2000. Mixerelementerne  skaber cirkulære og radiale flowmønstre som skifter retning ved passage af hvert mixerelement

Laminar Blanding:

Laminare flow forekommer når Reynolds tal ligger under 500-750. Formålet med mixerelementet er at dele og lag-dele væsken til udefinerbare tynde lag for derved at producere et ensartet og homogent produkt.

Væske-Væske:

Ikke blandbare væsker kan dispergeres/blandes i en Statiflo statisk mixer hvis der opereres med turbulent flow. Dette skaber en opløsning af små bobler af den dispergerede fase ind i den kontinuerlige hovedstrøm. Dispergering kan betragtes som blanding af to eller flere ikke blandbare væsker til en pseudo-homogen masse. Små bobler med ens dråbediameter skabes for at opnå kontakt mellem de 2 faser. Formålet med dette kan være at extrahere et opløsningsmiddel, at fjerne eller klare farver, at tilføre eller fjerne varme, eller at påvirke massetransporthastigheden. Normale applikationer kan være at blande vand og kulbrinter eller blande sure eller basiske væsker med organiske væsker.

Gas-Væske:

Gasser kan dispergeres ind i en kontinuerlig væskefase ved de skærekræfter (shearforces) som dannes i mixeren. Disse kræfter opdeler gasfasen i fine bobler, hvor  overfladearealet konstant skifter ved sammensmeltning og gendannelse af bobler.

Typiske applikationer er øget hastighed for hydrogenation, oxidation, chlorering og carbonisering samt indblanding af oxygen og ozon ved vandbehandling.

Opvarmning – Afkøling:

Statiske mixere udstyret med varme/kølekappe sikrer forbedret varmeoverførsel. Mixerelementerne eliminerer temperaturgradienter og sikrer høj hastighed ved rørvæggen. Dette sikrer en ensartet temperaturprofil over hele mixerens tværsnit og resulterer i en mere effektiv varmeovergang.

Rørdimensionen kan designes til at give en ønsket opholdstid og samtidig bibeholde en høj termisk virkningsgrad.

Læs mere på www.statiflo.com