Dansk Engelsk

Statiflo Gas

Statiflo Gas Dispersion System – GDS

Statiske mixere bruges ofte til at dispergere gasser ind i væsker ved massetransport applikationer. Effektiviteten af disse mixere har for en stor dels vedkommende været afhængig af størrelsen af de bobler som ønskes dispergeret og væskehastigheden gennem mixeren. Hvis væskehastigheden er nogenlunde konstant kan en traditionel statisk mixer dimensioneres så den effektivt dispergerer og danner små bobler så der skabes god kontakt mellem de to faser. Hvis væske- og/eller gashastigheden derimod varierer vil også boblestørrelsen variere og mixeren vil ikke operere tilfredsstillende ved lave væskehastigheder på grund af manglende skærekræfter (lav shearrate). Der er lavet forsøg på at designe mixere, som kan skabe tilstrækkelig shear ved lav væskehastighed, men dette medfører ofte for høje tryktab ved højrere væskehastigheder.

 

Statiflos Gas Dispersion System (GDS) er designet til at eliminere disse vanskeligheder ved at seperere de 2 modvigende krav og bruge 2 seperate mixere. Hver mixer er specifikt designet til enten at dispergere gassen eller at skabe kontakt mellem gas og væske. Ydermere er driften af den “dispergerende” statiske mixer uafhængig af flowet i hovedledningen.